Θεραπευτικές παρεμβάσεις για παιδιά με αναπηρία..

Κάθε πόρτα τα κλειδιά της, κάθε μια τα βάσανά της!!! Κάθε παιδί με αναπηρία αλλά και κάθε γονιός που το φροντίζει, έχουν δικαίωμα σε ποιότητα ζωής. Αυτό προϋποθέτει Κρατική μέριμνα, θεραπευτικές παρεμβάσεις και ψυχολογική στήριξη. Η μουσικοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η φυσικοθεραπεία, η λογοθεραπεία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υγεία και την πρόοδο του παιδιού  με αναπηρία. […]