Άγγιγμα …καρδιάς με πίστη και χαρά

Πως μπορούμε να είμαστε υγιείς σε έναν κόσμο που μας πιέζει; Κι όμως, υπάρχουν τρόποι να διώχνουμε τις αρνητικές σκέψεις ,με ένα άγγιγμα καρδιάς. Κάποιος είπε ότι στο σχολείο, πρώτα σου διδάσκουν το μάθημα και μετά σου βάζουν το διαγώνισμα. Στη ζωή, πρώτα σου βάζουν το διαγώνισμα και μετά σου διδάσκουν το μάθημα. Ο καθηγητής […]