Για ένα καλοκαίρι – Γυνάικα Αντισύλληψη Αφροδίσια

Οι άνθρωποι που προχωρούν σ αυτόν τον κόσμο είναι εκείνοι που, όταν δεν τους αρέσουν οι περιστάσεις δημιουργούν τις δικές τους . Μπορεί το καλοκαίρι να είναι δύσκολο ….τουλάχιστον ας το κάνουμε όμορφο και με υγεία. Πως θα αποφύγουμε κολπίτιδες, τραχιλίτιδες κλπ? Πως θα προλάβουμε ή πως μπορούμε να αντιληφθούμε εγκαίρως ένα αφροδίσιο νόσημα? Η […]