Θεραπευτική Επικοινωνία

Οι φίλοι μας, οι συγγενείς μας, οι γονείς μας τα παιδιά μας και πολλοί άλλοι, κάθε μέρα, επηρρεάζουν τις σκέψεις μας,τα συναισθήματα μας και την συμπεριφορά μας.Το ίδιο κάνουμε κι εμείς στους άλλους.Η μεταξύ των ανθρώπων επικοινωνία,μπορεί να είναι τοξική,μπορεί να είναι όμως και θεραπευτική.Το ίδιο συμβαίνει και με την επικοινωνία που έχουμε με τον […]