Το έντερό μας, καθρέφτης του οργανισμού μας

Ευερέθιστο έντερο, φλεγμονές, πολύποδες, διαταραχές του εντέρου από άγχος ή κακή διατροφή? Μήπως οι φόβοι , ο θυμός, τα προβλήματα της καθημερινότητας καθρεφτίζονται στον τρόπο που το έντερό μας συμπεριφέρεται? Μήπως στην σύσταση για μία κολονοσκόπηση σας πιάνει πανικός? Κι όμως είναι στο χέρι μας να «δουλεύει» το έντερο μας ρολόι και η διάθεσή μας […]