“ΧΡΥΣΟ ΕΛΙΞΙΡΙΟ” -TAI CHI GREECE

Ο αθλητικός και πολιτιστικός σύλλογος «Χρυσό ελιξίριο» ιδρύθηκε από ανθρώπους οι οποίοι είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εξασκούνταν ήδη στο τάι τσι, στο σύστημα κιν ταν κιάο νόι καν.
Στόχος του συλλόγου είναι η μελέτη και η διάδοση του συγκεκριμένου συστήματος και μάλιστα όχι μόνο του μέρους εκείνου που αφορά στην πολεμική τέχνη αλλά, σταδιακά, και των 10 τεχνών που το απαρτίζουν.

(Visited 76 times, 1 visits today)